VÒNG QUAY THẦN TÀI

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Lượt Quay Gần Đây

Tên Phần thưởng Thời Gian
Phong Bóng Đêm BẠN NHẬN ĐƯỢC 350 KIM CƯƠNG 28 giây trước
Chien BẠN NHẬN ĐƯỢC 2999 KIM CƯƠNG 6 phút trước
Hồ Trường Vĩnh Khang 100 kim cương 8 phút trước
Huy Phạm BẠN NHẬN ĐƯỢC 9999 KIM CƯƠNG 15 phút trước
Bống Doce BẠN NHẬN ĐƯỢC 6999 KIM CƯƠNG 16 phút trước
Phượng Nguyễn BẠN NHẬN ĐƯỢC RADOM KIM CƯƠNG 18 phút trước
Hong Ngoc BẠN NHẬN ĐƯỢC 6999 KIM CƯƠNG 20 phút trước
Duy Nè BẠN NHẬN ĐƯỢC 6999 KIM CƯƠNG 21 phút trước
Ship Per BẠN NHẬN ĐƯỢC 1000 KIM CƯƠNG 22 phút trước
huanhoahong BẠN NHẬN ĐƯỢC 6999 KIM CƯƠNG 22 phút trước
Thanh Diệu Idoi BẠN NHẬN ĐƯỢC 2999 KIM CƯƠNG 26 phút trước
Bui Lan Anh 100 kim cương 34 phút trước
Chánh Idol 100 kim cương 35 phút trước
Nguyễn Minh Đạt 100 kim cương 40 phút trước
Nguyễn Văn Đậm BẠN NHẬN ĐƯỢC RADOM KIM CƯƠNG 44 phút trước